Automatisering av professionella tjänster

Maximera tjänsteverksamhetens resultat med NetSuite automatisering av professionella tjänster

NetSuite är ledande inom automatisering av professionella tjänster med lösningar som möter behoven hos nystartade som växande företag. Här är lösningarna som kan utvecklas för att driva din tjänsteverksamhet. Enkla krav idag och sofistikerade behov i morgon.


Hantera den fullständiga bud-till-faktura-processen i din tjänsteverksamhet med NetSuites ledande lösningar för automatisering av professionella tjänster.

Våra lösningar är lätta att genomföra och enkla att underhålla då de är utformade från grunden uppåt för att tillgodose behoven hos din växande tjänsteverksamhet. NetSuites kraftfulla konfigurerbarhet och utökade möjligheter i projekthantering, resurshantering, projektfinansiering, fakturering gör att dessa är tillgängliga när du behöver dem, även om dina processer förändras.

Med NetSuites PSA-lösningar ökar du synligheten, förbättrar resursutnyttjandet, effektiviserar faktureringen och ökar mängden projekt som levereras i tid och driver lönsamheten i din organisation för professionella tjänster.

Den helt integrerade lösningen omfattar projekthantering, resurshantering, projektredovisning, tidrapports- och kostnadshantering och analyser och erbjuder kraftfulla verktyg för att hjälpa dig att hantera dina projekt, resurser och finanser.

Oavsett om du kämpar för att få kontroll över dina projekt, fakturerar dina kunder korrekt eller leverera mer med mindre ordnar sig allt med NetSuite-lösningar för automatisering av professionella tjänster.


Förmåner

  • Tillhandahåller synlighet av tjänsteorganisationens resultat och lönsamhet i realtid.
  • Förbättrar leverans av projekt i tid och driver upp andelen lyckade projekt.
  • Ökar resursutnyttjandet med avancerad resurshanteringsfunktionalitet.
  • Utrustar ditt serviceteam med mobil tillgång till tids- och kostnadshantering.
  • Minskar underhållskostnader för maskinvara och uppgraderingsproblemen med molnbaserad leverans.

NetSuite SRP

NetSuite SRP är den första och enda molnbaserade lösningen som förenar alla ERP och automatiseringsfunktioner för professionella tjänster för att uppfylla både produktbolags och tjänstlevererande bolags krav och behov i ett enda system.

OpenAir

OpenAir är den bästa av alla programvaror för automatisering av professionella tjänster som är utformad för tjänsteorganisationer av alla storlekar. OpenAir kan enkelt integreras med eventuell ERP, CRM, HCM, BI eller annan företagslösning som redan finns på plats.

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat