Global affärshantering

Global affärshantering i molnet


Gör din affärsverksamhet global utan ansträngning med OneWorld

Det moderna bolaget måste vara datadrivet, innovativt och kunna justera sig storleksmässigt samt reagera snabbt på marknadsdynamiken. NetSuite OneWorld levererar en enhetlig, global affärshanteringsplattform som fungerar i realtid för företag som hanterar multinationella och multifiliala verksamheter till en bråkdel av kostnaden för traditionella interna ERP-lösningar. NetSuite OneWorld hjälper globala affärsverksamheter att förbättra sin operativa effektivitet genom att leverera synlighet och konsolidering i realtid och genom att tillhandahålla flexibiliteten att anpassa lösningen för specifika behov som bolaget eller dotterbolagen eventuellt har.

Global ERP

OneWorld tar itu med de komplexa, multinationella globala organisationsbehoven som många olika sorters bolag har. Du kan ändra valuta, beskattning och skillnader i juridisk överensstämmelse på lokal nivå, med regional och global affärsverksamhetskonsolidering och upprullning.

Global e-handel

OneWorld gör det möjligt för dig att bedriva e-handel runt om i världen med flerspråkiga och multinationella webbutiker med varierande valutor och varumärken. De kan alla kan drivas och hanteras från ett enda NetSuite-system. Du kan hantera webbutiker världen över, var och en på sitt specifika språk och med sin specifika valuta.

Resursplanering för tjänster

OneWorld resursplaneringstjänst (SRP) effektiviserar hela livscykeln från marknadsföring till projekthantering, leverans av tjänster, fakturering och intäktshantering samt hjälper dig att driva upprepade affärer från befintliga kunder.

Global omvärldsbevakning

OneWorld ger synlighet i realtid i hela företaget, vilket möjliggör oöverträffad tillgång till finans-, kund- och affärsverksamhetsdata över hela världen. Det ger flera nivåer av konsoliderad rapportering och företagsövergripande nyckeltal (KPI) i realtid på instrumentpanelerna.

Internationell kapacitet

NetSuite hjälper bolag att hantera globala verksamheter inklusive flera valutor, beskattningsregler och rapporteringskrav över geografiska områden och dotterbolag, samtidigt som det ger ekonomisk konsolidering och synlighet i realtid.


Nyckelförmåner

Plattform för global affärshantering

Möjliggör enkel hantering av flera dotterbolag, affärsenheter och juridiska enheter.

Åtkomst vart som helst i realtid

Ger global affärsverksamhetsinsikt i realtid. Åtkomst till NetSuite var som helst på jorden.

Överensstämmande

OneWorld har byggts för att stödja både globala standarder och landspecifika revisions- och skattebestämmelser.

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat