Upplevelse

Upplevelsen är ett resultat av att hela vårt företag är fokuserat på dig.


UX-principerna definierar de anställdas tankesätt på NetSuite och motiverar våra aktiviteter i alla avdelningar för att förhöja upplevelsen. Upplevelsen omfattar empati och kommunikation från varje team och varje kund. Våra produkter, utformningar och gränssnitt har i sin tur utvecklats för att inspirera användareffektivitet och -produktivitet.

Detta tankesätt har enorma fördelar för våra kunder, bland annat:

  • Arbete av högre kvalitet
  • Mer nöjda anställda/kunder och mindre omsättning
  • Minskade utbildnings- och rekryteringskostnader
  • Lägre total ägandekostnad (TCO)
  • Ökad försäljning

Rollbaserad autentisering

NetSuites autentiseringssystem gläder både säkerhetsteam och NetSuite-användare.

Användargränssnitt

NetSuites industriledande användargränssnitt hyllar användarna och gör arbetet roligt igen.

Inbäddade analyser

NetSuite SuiteAnalytics ger beslutsstöd och gör din information genomförbar.

Användaranpassade instrumentpaneler

NetSuites patentsökta, anpassningsbara instrumentpaneler fungerar i realtid och ger anpassad instrumentering till arbetstagarna.

SuiteSocial Collaboration

NetSuites gratis SuiteApp ger ett ögonblickligt företagssamarbete som skapar ett genomförbart nyhetsflöde.

Mobil

NetSuites responsiva utformning ger omfattande rörlighet till användarna, medan vårt mobila program utökar räckvidden för att utföra hanteringsuppgifter långt bortom skrivbordet.

Dokumenthantering

NetSuites företagsövergripande virtuella filarkiv gör det enkelt att dela och koppla ihop dina viktiga affärsdokument.

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat