Resursplanering
för
företaget

Snabba upp affärsverksamhetens resultat med världens mest distribuerade, molnbaserade ERP-lösning.


NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för verksamheten att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite ERP ger bolagen de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation, från avancerade finanser som levererar kedjehantering, till fakturering och mer.

Finansiell hantering

Kombinera robust, ekonomisk hantering med inbyggd omvärldsbevakning för att driva smartare och snabbare beslutsfattande.

Orderhantering

Accelerera order-till-kassa-processen genom att koppla försäljningen, finansieringen och expedieringen till priser, försäljningsorderhantering och återlämningshantering.

Produktionshantering

Få dina produkter till marknaden snabbt och effektivt genom att införa realtidssynlighet i produktionshanteringsprocessen.

Hantering av försörjningskedjan

Definiera, genomför och stöd försörjningskedjan/
distributionshanteringsplanerna från en enda samarbetsplattform.

Lager och expediering

Hantera hela inventeringar och inkommande/utgående logistik i realtid samtidigt som du minimerar totala ägandekostnader.

Upphandling

Förbättra exaktheten av upphandling-till-betalningsprocesser och optimera för att få kostnadssäkerhet.

Hantering av mänskliga resurser

Maximera värdet av investeringar i mänskliga resurser och minimera hanteringskostnaderna med integrerad HCM.


Nyckelförmåner

ETT BRETT UTBUD AV ROBUST ERP

Effektivisera affärsverksamhetsprocesserna och frigör den tid och de resurser som behövs för att snabba upp tillväxten, driva innovation och förbli konkurrenskraftig.

INBYGGD OMVÄRLDSBEVAKNING

Kombinera data med visuella analysverktyg för att ta fram meningsfulla och genomförbara insikter i affärsverksamheten.

UTFORMAD FÖR ATT STÖDA TILLVÄXT

Lägg enkelt till och anpassa funktionalitet när ert bolag växer genom att införa ett mycket skalbart hanteringssystem för affärsverksamheten.

Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat