NetSuite CRM

Få ditt bolag att växa i molnet med NetSuite CRM


NetSuites programvara för kundhantering (CRM) är den enda molnbaserade lösningen som levererar en 360-graders översikt över dina kunder i realtid. NetSuite CRM tillhandahåller ett smidigt informationsflöde genom hela kundens livscykel – från lead hela vägen till möjligheter, försäljningsorder, expediering, förnyelse, merförsäljning, korsförsäljning och support.

Förutom att erbjuda traditionella CRM-funktioner som SFA, hantering av kundtjänster och marknadsautomatisering, levererar NetSuite CRM offerter, orderhantering, provisioner, försäljningsprognoser och integrerade e-handelsmöjligheter.

Förmåner

  • Gör lead-till-kassa-processen smidigare.
  • Förhöjer produktiviteten i hela organisationen med en 360-graders översikt över kunderna.
  • Förbättrar försäljningsresultaten med hjälp av prognoser, merförsäljning och provisionshantering och mer.
  • Hjälper dig att hantera organisationen av global försäljning och tjänster.
<%=include("/portal/assets/includes/footer-set-wo-ga.html")%>