Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning i realtid över hela företaget

Att få en exakt bild av verksamheten är utmanande. Informationen lagras i flera åtskilda system och manuella datahanteringsprocesser är tidskrävande och har en tendens att orsaka fel. Effektivt beslutsfattande äventyras från den verkställande nivån till frontlinjen då tillförlitliga och aktuella data saknas.

NetSuite omvärldsbevakning tillhandahåller effektiva funktioner i inbyggda instrumentpaneler som uppdateras i realtid. Här sker all rapportering och analys gällande alla integrerade processer inom programsviten. Genom att förverkliga riktiga mervärdesinsikter kan affärsanvändaren få synlighet i realtid och kunna identifiera problem, trender och möjligheter samt direkt sikta in sig på den underliggande transaktionen för att vidta åtgärder.

Nyckelförmåner

  • Genomskinliga verksamhetsresultat i realtid för alla affärsfunktioner – från sammanfattningsnivå till transaktionsnivå.
  • En enda bild av verkligheten och alla data i en enda källa.
  • Självbetjäning i personligt anpassade upplevelser med lättanvända rapporteringsverktyg som inte behövs programmeras eller behöver tekniska resurser.
  • Tillgång via webbläsaren och mobila enheter i farten.
Sales Chat

Interested in growing your business with NetSuite?

Start chat